Jak postupovat při reklamaci

  1. Nejprve nám vaši reklamaci, prosíme, oznamte. Neregistrovaní zákazníci zasláním e-mailu na adresu info@hrackysdusi.cz. Jako přilohu nám zašlete vyplněný formulář pro uplatnění reklamace, ve kterém popíšete, jak se závada projevila. Registrovaní zákazníci mohou reklamaci oznámit pomocí svého zákaznického účtu v sekci Historie objednávek u konkrétní objednávky. Ve svém zákaznickém účtu pak budou informováni o postupu vyřizování reklamace.
  2. Poté výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě.
  3. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem balení. Pro rychlou identifikaci doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura) a formulář pro uplatnění reklamace.
  4. Reklamované zboží zašlete jako cenný balík na adresu Zuzana Dudová, U Hostavického potoka 35, 198 00 Praha 9
  5. Ihned po obdržení zboží vás budeme informovat.
  6. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
  7. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena. 
  8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či používáním jiným způsobem, než ke kterému bylo zboží určeno. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, registrovaní zákazníci rovněž ve svém zákaznickém účtu.